SW01 AART

Profilen ble utviklet av AART Designers. Når den er montert horisontalt, fungerer bunnen av profilen som en dryppkant.