SW02 TGU

Klassisk fert beklædning - til lodret beklædning

Profilen oppfyller kravet til kledning i klasse 2 uten begrensning av de underliggende hulrommene. Alle profiler kan bestilles umalt, samt males i farger etter ønske. Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme fargenyanser, spesielt for våre transparente farger.
Vi påpeker at hvis du vil ha en annen farge enn de vi har i vårt standar sortemang, kan dette tilbys på min. 125 m2.

Se produktdetaljer

SW02 TGU

Profilen oppfyller kravet til fasade kledning i brandklasse D-s2,d0 med og uden overfladebehandlinger.