Fra skog til hjem

Sortering.

Vi samarbeider tett med våre utvalgte sagbruk for å få den beste kvaliteten på vårt tre.

Sortering

Vi sorterer for å sikre kvaliteten

Årringene i treet vil naturlig forsøke å strekke seg, så derfor har vi helt i starten av vårt produksjonsanlegg en margvender som rettvender hvert bord før det profileres. I produksjonen skannes hvert eneste bord og sikrer riktig kvalitet. Denne skanneren kan også via røntgen sortere ut bord som har indre skader.