Fra skog til hjem

Utskjæring

Vi forsøker å velge ut og kjøpe treets beste utskjæringer fra sagbrukene.

Utskjæring

Vi forsøker å velge ut og kjøpe treets beste utskjæringer fra sagbrukene.

Plankene er valgt ut fra en senterfri utskjæring, men et ønske om å unngå margstrålen og ungdomsveden i midten av stammen. Margstrålen er myk og gir dårlig malingsvedheft samt sprekkdannelse. Ungdomsveden har et uhomogent vekstforløp som kan medføre skader under impregneringsprosessen.
Valget av senterfrie bord gir et annet kvistbilde enn senterbreddene som vanligvis brukes til trekledning. Typisk kan være større knaster, samt større og flere sorte/ døde knaster. For å begrense omfanget av sorte og store levende knaster, kjøpes det en ekstra god sortering fra sagbrukene. Det gjøres også internkontroll underveis i produksjonen som sorter feil og mangler på bordene og som ikke tilfredsstiller våre krav.

Les mer om Superwood og bærekraft