Fra skog til hjem

Skogen.

Vi passer på og gjør det lille ekstra. Vi passer på skogen, er super-selektive i forhold til hvor våre trær kommer fra og kun de beste stokkene, og den beste delen av denne stokken blir i siste ende til verdens beste Superwood- produkt og løsning.

Verdens beste gran

Det nordiske granbelte.

De beste vekstvikårene finnes i norden.

Å finne det helt riktige området å hugge Superwood-gran i er en stor oppgave i seg selv. Det krever viten og ”know-how” Fagspesialister har gjennom årene funnet ett område som kalles «Det nordiske granbeltet». Dette området strekker seg over et geografisk område på tvers gjennom Norge, Sverige og Finland.

Et kjennetegn for granbeltet er at klimaforholdene er optimale for å oppnå en homogen og ensartet gran, som til sist sikrer at uttrykket og kvaliteten av vårt sluttprodukt lever opp til den Superwood-standarden som forventes av oss.

Skogen i tall

Fakta om skogbruk og det det nordiske granbeltet

155 millioner m3

Så mange kubikk tre blir hogget i det nordiske granbeltet. Hogsten er fordelt på henholdsvis Norge med 10 millioner m3, Sverige med 80 millioner m3 og Finland med 65 millioner m3.

210,5 mill. m3

Selv om det hogges ca. 155 mill. m3 med tre pr. år, er det en tilvekst på ca 210 mill. m3 nye trær på i året. Trær som er med på å lagre karbon både i skogen og i ferdige produkter, og dermed redusere CO2- innholdet i atmosfæren.

PEFC-sertifisert

Vi er PEFC-sertifiserte bidrar til å beskytte naturen og de sosiale forholdene i skogene som treet kommer fra.

62,5 millioner hektar

Skogen dekker 38 % av Norges areal og 60 % av Sveriges areal. I skogrike Finland, som også kalles «De tusen sjøers land», er hele 74 % av arealet dekket av skog.

80 år

Gran er 80 år når det hugges og sendes til sagbrukene. Her deles det inn i topp-, midt- og rundstokker, og sorteres etter toppdiameter, lengde og kvalitet.

1,1 tonn CO2

Når 1 kubikkmeter betong erstattes med 1 kubikkmeter tre, reduseres i gjennomsnitt CO2-utslippene til atmosfæren med 1,1 tonn.