Fra skog til hjem

Kløyving

Fra manuelt arbeid til helautomatikk

De første øvelsene

Kvalitetssortering og kløyving.

Fra manuelt arbeid til helautomatikk

Superwood hentes fra et geografisk granbelte på tvers av Norge, Sverige og Finland. Her er det sentvoksende trær som gir en god og ensartet kvalitet. Vi samarbeider med de beste sagbrukene som sorterer slik at Superwood får optimale råvarer.
Når Superwood mottar treet fra sagbrukene, kontrolleres det om fukten er korrekt i forhold til videre impregneringsprosess. Plankene blir så kløyvet til bord i ønskede dimensjoner før det sendes videre til gjennomimpregnering.