Holdbarhet

Vi har mangedoblet holdbarheten til gran.

Gran er i utgangspunktet en tresort med lav holdbarhet. Superwood kan, som de eneste i verden, gjennomimpregnere gran, noe som øker treets holdbarhet betydelig. Les mer om hvordan vi gjør det her.

Med miljøet i fokus skaper Superwood lengre holdbarhet

Når vi gjennomimpregner gran bruker vi en patentert høytrykksprosess som har blitt belønnet med EUs miljøpris. Resultatet er et tre som fortsatt er lyst og tørt, med ca. 1 gram trebeskyttelsesmiddel per bord. Dette er tilstrekkelig for å beskytte bordet fra ytterst til innerst og forlenge holdbarheten betydelig. Derfor er Superwood et langsiktig valg når det gjelder fasadekledning. Vi tilbyr også maling av bordene på fabrikken, noe som gir ekstra beskyttelse for overflaten og forlenger holdbarheten ytterligere.

Dette er hvordan vår holdbarhetsprosess skiller seg fra andre produsenter

Her kan du se direktøren vår forklare hvorfor gran ikke kan gjennomimpregneres, og hvorfor det nettopp er dette Superwood kan.

Se DTIs siste rapport om Superwood.

La deg inspirere av byggeprosjekter som har brukt Superwood for å motstå tid, vær og vind.

Disse imponerende referansene viser hvordan Superwood har levert eksepsjonell fasadekledning som etter 20 år fortsatt ser helt ny ut.

Vi har gjennom årene konstatert at Superwood-fasadene ikke krever mye vedlikehold, fordi det er formstabilt kvalitetstre som derfor ikke skaper sprekker m.m. i malingen. Det har derfor kun vært nødvendig å male fasaden én gang mot nord og øst og 2–3 ganger mot sør og vest de siste 20 årene. Det lever vi godt med, og det er samtidig et viktig poeng å sørge for periodisk vedlikehold gjennom korrekt overflatebehandling, da treet ellers vil bli misfarget og nedbrutt i overflaten. Det er viktig å huske vedlikehold dersom man ønsker å bygge i tre ...
Anders Chr. Haahr
Partner M.Sc. Milestone Pro

De 3 viktigste holdbarhetsfaktorene

Tre er et organisk materiale, og derfor er det tre faktorer som er avgjørende for treets nedbrytning: materialvalg, byggeforhold, klimapåvirkning og vedlikehold. Eksempler på dette er imponerende trekirker som har stått i 400 år og som illustrerer viktigheten av riktig materialvalg, god konstruksjon og riktig klimatiske forhold. Ved å velge det optimale materialet, med den mest beskyttende overflatebehandlingen, og følge anbefalt vedlikeholdsplan, samtidig som du bygger på en konstruktiv måte, sikrer du de beste forholdene for byggets levetid.

Valg av tresort og holdbarhet

Tresorten er avgjørende for fasadens holdbarhet. Tabellen nedenfor klassifiserer ulike tresorter når det gjelder holdbarhet. Ubehandlet gran ligger på rundt 4 på skalaen. Når vi gjennomimpregnerer Superwood, oppgraderer vi gran fra holdbarhetsklasse 4-5 til holdbarhetsklasse 1, tilvarende klassen som tropiske tresorter som TEAK.

Velger du et materiale med høy holdbarhet, kan treets lange holdbarhet kompensere for et ønske om mindre vedlikehold eller for å bygge konstruktivt, for eksempel uten overheng, slik vi ser i svært moderne arkitektur.

Overflatebehandling

Med en overflatebehandling kan du beskytte fasadekledningen ytterligere. Velger du en heldekkende maling fra vårt sortiment, gir denne også ekstra beskyttelse mot råte og trenedbrytende sopp.

Konstruksjon

Når du jobber med tre handler det i høy grad om å bygge seg ut av fuktrelaterte utfordringer. I hovedsak er det smart å følge de tradisjonelle byggerådene. For eksempel å bygge med vannbord, overheng, og designe fasaden din slik at du kan erstatte ødelagte bord over tid.