Fra skog til hjem

Overflatebehandling.

Siste stasjon før varene pakkes

Maling

Vi sorterer igjen og overflatebehandler treet

Feil og skader skjer underveis i produksjonen. I våres skanner registreres dette, og feil og mangler kappes bort. Alt kapp blir selvfølgelig resirkulert, og brukes primært i vårt biobrenselsanlegg.
Kledningsbordene kjøres videre inn i vårt helautomatiske anlegg for overflatebehandling. Superwood kan levere både grunning og mellomstrøk i både dekkende og transparente farger. Superwood har også egne transparente signaturfarger som krever minimalt ved vedlikehold. Det sikres at det påføres riktig mengde med overflatebehandling på bordene.

Alt er optimalisert til de minste detaljer for å sikre kvaliteten og for å nå forventningene til tre fra Superwood.
All produksjon med overflatebehandling gjøres på en miljøriktig måte. Vi sørger for minimal mengde avfall, både i forhold til emballasje, transport og rengjøring.

Superwood sin impregnert endrer ikke treets naturlige lyse farge. Vi har derfor vår egen transparente fargeskala, hvor den unike trestrukturen fortsatt er synlig. Lag flotte kombinasjoner på tvers av fargeskalaen på din fasade.
Morten Hove Lasthein, Arkitekt
AART Designers, Partner / Designchef.