Født for fremtiden

Vi tenker og utvikler sirkulært.

Superwood er født ut av et ønske om å beskytte verdens beste byggemateriale – tre. Vi er overbevist om at økt bruk av tre i byggebransjen er en del av løsningen på global oppvarming, og vi går gjerne foran.

Oppdag hva Superwood er skapt av og hva vi jobber etter å oppnå.

1995

Ideen støpes

Gori og FL Schmidt får ideen i fellesskap. Gori har en idé om at teknologi kan erstatte vakuumimpregnering og starter et utviklingssamarbeid.
2002

LCA & EPD

I 2002 ble den første miljømessige produktdeklarasjonen utarbeidet for å få en oversikt over Superwoods miljøavtrykk. Vi har dermed hatt EPD-er på produktene våre siden 2002, se...
Se mere her
2003

EU's miljøpris

Superwood ble født med utgangspunkt i ønsket om et bærekraftig alternativ til konvensjonelt impregnert tre. Så det var med stor begeistring at vi allerede i 2003 mottok EUs milj...
Se mere her
2007

PEFC-sertifisering

I 2007 ble vi PEFC-sertifisert, som betyr at vi kun kjøper PEFC-sertifisert tre fra det nordiske granbeltet. PEFC fremmer bærekraftig skogbruk gjennom tredjepartsverifisering. D...
Se mere her
2017

Utarbeider første utkast til en sirkulær strategi

I 2017 utarbeidet vi det første utkastet til en sirkulær strategi, i samarbeid med Rethink Business og Lifestyle&DesignCluster. Her kartla vi de ulike områdene hvor Superwoo...
Se mere her
2018

EPD

Superwood hadde gått gjennom en rivende utvikling, både på produksjonsstedet og i verdikjeden – derfor fikk vi en ny EPD for igjen å lære mer om miljøavtrykket Superwoods fasade...
Se mere her
2019

Produksjonen samles i DK

I 2019 samlet vi all produksjonen vår i Danmark. Dette innebar investeringer i anlegget vårt i ...

Se mere her
2021

Cradle to Cradle sertifisert®

I 2021 tok vi beslutningen om å bli sertifisert i henhold til det internasjonalt anerkjente sertifiseringsprogrammet Cradle to Cradle Certified® versjon 3.1. Cradle to Cradle Ce...
Se mere her
2021

Bærekraftsmål

Vi har valgt spesielle Bærekraftsmål ut fra mottoet om å jobbe med to mål vi er gode på, og to mål hvor det fortsatt ligger en jobb foran oss. På denne måten mener vi at vi er m...
Se mere her
2022

EPD

På grunn av at vi har samlet all produksjon i Danmark og gjennomført løpende optimaliseringer i produksjonslinjen, fikk vi en ny EPD. Målet er nå at miljødeklarasjonen (EPD-en) ...
Se mere her
2022

Verdens Nestbeste Bord

I 2021 startet vi prosjektet Verdens Nestbeste Bord – en ressurs som ellers ville gått til spil...

Se mere her
2023

Design for re-assembly

Som en del av strategien vår mot å bli mer sirkulær, jobber vi med å designe fasader som enkelt kan demonteres uten å måtte ødelegges. På den måten kan fasaden enkelt skiftes ut...
Se mere her
2023

Sirkularitet

Med et sirkulært tankesett jobber vi med forutsetningen om at vi alltid kan forbedre oss og kontinuerlig finne bedre måter å utnytte våre ressurser på. Dette er vårt fokus i 202...
Se mere her
2023

ESG-rapportering

En måte å jobbe med miljøforhold på er å kartlegge en bedrifts klimaavtrykk. I 2022 har vi derfor startet kartleggingen av nøkkeltallene som skal inngå i ESG-rapporteringen i 2...
Se mere her
2023

Bærekraftsmål #7

I 2022 jobbet vi med Bærekraftsmål 8, 12, 13 og 15. Vi vil fortsette arbeidet med noen av dem i 2023, mens vi anser arbeidet med Bærekraftsmål 13 som fullført. For å hele tiden ...
Se mere her
2024

Azolfri produksjon

Vi har utviklet to azolfrie alternativer til det eksisterende impregneringsmiddelet. Søknadene er sendt til den danske Miljøstyrelsen, og vi avventer svar.
2025

Folkeskog

Vi ønsker å skape en folkeskog til glede for lokalsamfunn og natur. Ny skog som er tilgjengelig og til glede for alle. Ny skog som utmerker seg ved å være en eminent måte å fang...
Se mere her
2030

Klimapositive

I fremtiden skal vi ikke bare være CO2-nøytrale. Vi ønsker å være «klimapositive» – det vil si at vi faktisk vil oppta mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper...
Se mere her
1995
2002
2003
2007
2017
2018
2019
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2025
2030