Fra skog til hjem

Gjennomimpregnering.

Superwood er impregnert helt inn til kjernen.
Den unike impregneringsteknologien bringer trebeskyttelsen inn overalt i treet som mikroskopiske partikler. Trebeskyttelsen fester seg overalt i treet, som gjør at treet er beskyttet fra innerst til ytterst.

Gjennomimpregnering

Miljøriktig og patentert

Superwood gjennomimpregnering
Den mest miljøriktige og effektive impregneringen i verden

Vi har utviklet verdens eneste anlegg som bruker resirkulert karbondioksid for å oppløse og transportere trebeskyttelsen inn i kledningsbordene. En patentert høytrykksprosess, som bruker mer enn hundre ganger mindre trebeskyttelsesmiddel enn tradisjonell impregnering. Trebeskyttelsen blir oppløst i mikroskopiske partikler som fikserer seg i alle trecellene, som gjør at treet er beskyttet fra innerst til ytterst - ikke bare på overflaten. Dette gir grankledningen en mangedoblet levetid, selv i de mest fuktige og værharde stedene.

Fakta om anlegget

Sertifisert

Vi har dokumentasjon på det

Hele vår produksjon er planlagt og bygget med bærekraft som et viktig fokusområde. Vår miljøprofil er dokumentert og vi har sertifiseringer og andre relevante utnevnelser på dette.

Vi har en plan

Og vi ligger allerede godt foran

Selv om vårt produksjonsanlegg er utviklet med bærekraft som et fokus og vi i stor grad produserer CO2-nøytralt, ønsker vi å være 100% bærekraftig i alle detaljer. Vi har derfor utviklet en femårsplan for å sikre at vi nå frem til dette målet. Vi er allerede i forkant av planen, og er godt på vei til å realisere vårt mål om en 100 % bærekraftig virksomhet.

«Living Lab»

Forskning og utvikling

Superwood har en egen avdeling, «Living Lab», som arbeider med forskning og eksperimentering av tre. Vi ønsker å være først i utviklingen, og sørge for en økt bruk av tre som byggemateriale i fremtiden. Vår «Living Lab» vil bruke og dele kunnskapen, innsikten og erfaringene som gjøres i vårt arbeid og fokus.