2. Sortering

Verdens Nestbeste Bord

I 2021 startet vi prosjektet Verdens Nestbeste Bord – en prosess der en ressurs som ellers ville gått til spille i stedet blir resirkulert og får nytt liv.

Frasortert tre fra vår produksjon i Danmark.

Rundt 7 % av treet vi kjøper, blir frasortert etter impregnering fordi det ikke lever opp til de strenge kvalitetskravene vi stiller til Verdens Beste Bord. Hvert år utgjør dette rundt 8000 løpemeter fasadekledning. Spill er vesentlig for Superwood, særlig fordi det er en stor mengde ressurser på årsbasis som frem til 2021 ikke hadde noe bestemt formål. (Manglende) Bruk av restprodukter i byggebransjen er vesentlig for bransjen og derfor også noe vi skal ha fokus på for å bidra til en mer bærekraftig bransje. Sortimentet av vårt oppsirkulerte produkt er definert av topproduktene våre – for utvalgte profiler gir det mening å sortere etter individuelle profiler og dimensjoner, som vi så kan tilby som Verdens Nestbeste Bord. I tillegg har vi våre «miks-pakker», som består av assorterte profiler, lengder og mål. En pakke har alltid et innhold på ca. 600 meter, og vi leverer kun hele pakker. Fordi det dreier seg om frasortert tre, er det heller ikke reklamasjonsrett på trevirket.

Kontakt oss her

2. Sortering

I dag er treet fordelt mellom goodwillprosjekter, materialbanker og strategiske samarbeid.

Goodwillprosjekter inkluderer blant annet Dyren i Valby, som er en vakker lekeplass med husdyr. Vi har samarbeid med materialbankene Upcycle, Råt&Godt og Genbyg, som alle har våre oppsirkulerte produkter på hyllene.

Blant strategiske samarbeid kan vi nevne Northside, som kjøpte en stor del av våre oppsirkulerte produkter i fjor, og STARK, som i sitt univers jobber med Verdens Nestbeste Bord under tittelen «Genwood». I forhold til goodwillprosjektene går vi inn for lokalt baserte prosjekter, noe som også passer inn i bærekraftstrategien vår og arbeidet med bærekraftsmålene.

Et av våre tette samarbeid er med Wood by Human Ressources, som jobber med utsatt ungdom i Silkeborg, som ligger geografisk nær Hampen. Hver måned donerer vi 1–2 pakker av vårt oppsirkulerte trevirke, som barna og tenåringene som er med i organisasjonen, deretter forvandler til flotte utemøbler.

Det mobile utstillingslokalet til Tiny Office.

Hør Jonas Hallberg fra Tiny Offices erfaringer med bruk av Verdens Nestbeste Bord her. 2. sorteringen vår pryder våre mobile showrooms, som benyttes til messer og arrangementer hos kunder i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland

Bestill et besøk fra Tiny Office

Sirkulær materialbruk

Sammen med flere materialbanker sirkulerer vi de uutnyttede restmaterialene fra produksjonen vår videre til andre virksomheter. Gjennom dette samarbeidet forlenges livssyklusen til materialene i forsyningskjedene til fordel for både miljøet og bunnlinjen.

Vi er stolte av å delta i et fellesskap som samarbeider om ansvarlig bruk av materialer gjennom sterke partnerskap for bærekraftig utvikling.

For vi kan bare være sirkulære sammen.

«I år er vi glade for å kunngjøre at vi har inngått et samarbeid med NorthSide Festival. Du vil derfor kunne finne vår 2. sortering, Verdens Nestbeste Bord, på festivalplassen. Partnerskapet gir veldig god mening for oss i Superwood, nettopp fordi vi kan bruke vår 2. sortering i det danske sommerlandet. Og ikke minst fordi målet er å sikre at konstruksjonen kan demonteres og gjenbrukes neste år».
Sofie Mora Kristensen
Sustainability Manager, Superwood A/S & Welcon A/S