2. Sortering

Verdens Nestbeste Bord

I 2021 startet vi prosjektet Verdens Nestbeste Bord – en prosess der en ressurs som ellers ville gått til spille i stedet blir resirkulert og får nytt liv.

Frasortert tre fra vår produksjon i Danmark.

Treet frasorteres fordi det ikke oppfyller våre strenge kvalitetskrav til Verdens Beste Bord. Derfor gir vi heller ikke reklamasjonsrett på treet. Prosjektet er lokalt forankret rundt vårt produksjonssted, hvor vi gjennom et samarbeid med Ikast/Brande kommune har involvert personer på kanten av arbeidsmarkedet til å delta i selve sorteringsarbeidet. Vi har allerede hatt flere gode hender gjennom prosjektet.

2. Sortering

Bordene fordeles i dag mellom goodwillprosjekter, materialbanker og strategiske samarbeid.

Goodwillprosjektene tar spesielt utgangspunkt i arbeidet vi gjør med Bærekraftsmål 8, og derfor støtter vi gjerne institusjoner som er lokalt forankret rundt Hampen.

Bordene er bl.a. i materialbankene the Upcycle, Upcycle Forum og hos Råt&Godt. Her står de sammen med andre resirkulerte materialer og frister både privatpersoner og bedrifter.

Strategiske samarbeid inkluderer vårt samarbeid med STARK. Vi har kalt samarbeidet Genwood – du finner Genwood i utvalgte STARK-butikker i Danmark.

Sirkulær materialbruk

Sammen med flere materialbanker sirkulerer vi de uutnyttede restmaterialene fra produksjonen vår videre til andre virksomheter. Gjennom dette samarbeidet forlenges livssyklusen til materialene i forsyningskjedene til fordel for både miljøet og bunnlinjen.

Vi er stolte av å delta i et fellesskap som samarbeider om ansvarlig bruk av materialer gjennom sterke partnerskap for bærekraftig utvikling.

For vi kan bare være sirkulære sammen.

«I år er vi glade for å kunngjøre at vi har inngått et samarbeid med NorthSide Festival. Du vil derfor kunne finne vår 2. sortering, Verdens Nestbeste Bord, på festivalplassen. Partnerskapet gir veldig god mening for oss i Superwood, nettopp fordi vi kan bruke vår 2. sortering i det danske sommerlandet. Og ikke minst fordi målet er å sikre at konstruksjonen kan demonteres og gjenbrukes neste år».
Sofie Mora Kristensen
Sustainability & Marketing Coordinator hos Superwood