Kvalitet

Vi sikrer kvalitet fra start til slutt.

Superwood er bygget for å vare. Og for å bevare.

Superwood skal ikke bare vare. Det skal også være verdt å beholde.

For oss er Verdens Beste Bord ikke bare et morsomt slagord. Vi bruker kun de beste råvarene. Vi henter kun tre fra PEFC-sertifiserte sagbruk, noe som sikrer at treet stammer fra ansvarlig skogbruk, samtidig som det plantes mer skog enn det hogges.

Treet kommer fra «det nordiske granbeltet», hvor det vokser relativt sakte og homogent, noe som sikrer best kvalitet.

Vi sørger alltid for å bruke den beste utskjæringen. Derfor velges bordene fra en senterfri utskjæring fordi vi ønsker å unngå margstrålen og ungdomsveden i midten av stammen. Etter utskjæring blir alle profiler grundig inspisert og sortert for hånd, og derfor får kledningen fra Superwood en jevn og høy kvalitet.

Se hele prosessen i den virtuelle fabrikkomvisningen

Kvaliteten på vår kledningsbord er ingen tilfeldighet

Vi frasorterer ca. 7 % av alt vi får inn i vår produksjon etter gjennomimpregnering. Vi gjør dette fordi vi leverer Verdens Beste Bord.

Røntgenfotografering

Bordene gjennomgår både mekanisk skanning og manuell kvalitetskontroll i produksjonen.
Hvert enkelt bord røntgenfotograferes for å sørge for at margsiden vender utover for 85–90 % av bordene. Dette sikrer at bordet gir seg minst mulig på fasaden.

100 % gjennomimpregnert

Tradisjonell trykkbehandlet gran gir begrenset beskyttelse på overflaten. Superwood kan som de eneste i verden gjennomimpregnere gran. Hver eneste celle i treet blir impregnert fra innerst til ytterst med en unik beskyttelse mot råte og trenedbrytende sopp uten bruk av tungmetaller.

Vi stiller høye krav til våre leverandører

Vi kjøper en senterfri utskjæring av høy kvalitet uten marg, ungdomsved og svarte kvister. Treet gjennomgår en streng sortering ved sagbrukene. Kvaliteten vi etterspør tilsvarer ca. 1 % av alt treet våre sagbruk kan levere.

PEFC-sertifisert.

Vi bruker kun PEFC-sertifisert grantre fra bærekraftig skogbruk. Alt tre er kvalitetsgran fra utvalgte sagbruk i et geografisk belte på tvers av Norge, Sverige og Finland.

Treets egenskaper bevares

Superwoods impregneringsprosess beskytter treet mot trenedbrytende sopp og råte, men endrer ikke treets naturlige egenskaper.

Høyere kvalitet og stabilitet

Våre arkitekttegnede profiler med not og fjær sikrer høyere stabilitet. Alle profilene høvles på vår egen fabrikk. Etter utskjæring blir alle profilene grundig inspisert og sortert for hånd. Det sikrer en ensartet, høy kvalitet.