Vi er Superwood.

Bærekraftsmålene er med oss i alt vi gjør.

Vi har et helhetsperspektiv i alt vi gjør. Hele vår unike prosess og verdikjede er skapt med et bærekraftig og sirkulært fokus – og vi optimaliserer hele tiden.

Bærekraftsmålene som retningslinje

Vi velger noen spesifikke bærekraftsmål som harmonerer med fokuset i vår overordnede bærekraftstrategi og går grundig inn i arbeidet med disse.

Dette gjør vi ved å dykke ned i de forskjellige delmålene og deretter handle i tråd med dem. På denne måten kan vi oppnå reelle resultater, validere vår innsats og jobbe med neste bærekraftsmål.

Hold deg orientert om bærekraftsmålene vi jobber med nå.

Mer fornybar energi

Vi har installert solceller på takene våre her i Hampen og forventer at de vil kunne dekke omtrent 50 % av energiforbruket vårt fra 2023. Vi vurderer også å implementere målere på ulike produksjonssteder, slik at vi kan bruke energien vår smart og effektivt.

Det utgjør en forskjell å jobbe med tre

Vi har som mål å skape meningsfulle arbeidsplasser for de som søker et tilpasset arbeidsliv basert på deres liv og ferdigheter. Dette gjelder spesielt for de som kanskje har møtt utfordringer med å finne passende rom og muligheter andre steder.

Redusert avfall – økt kunnskap

Vi jobber med å resirkulere ressurser og minimere avfall i produksjonsprosessen vår. I tillegg engasjerer vi oss aktivt i innsamling og deling av kunnskap om bærekraft, både innad i vårt nettverk og i lokalsamfunnet.

Sertifisering er veien fremover

Vi skal styrke klimatilpasningen i alt vi gjør. Dette gjør vi gjennom kjøp av PEFC-sertifisert skog, som fremmer bærekraftig skogbruk gjennom tredjepartsverifisering. Dette innebærer at det plantes flere trær enn det hogges, samtidig som det tas hensyn til biologisk mangfold, opprinnelig befolkning og lokalsamfunn.

Mer skog – gir mer liv

Vår visjon er å skape mer skog enn vi tar ut. Dette er et langsiktig mål, men vi er allerede i gang og sammen med en av våre gode samarbeidspartnere plantet vi én hektar skog i Finland i 2022.

Derfor er det viktig for oss

Bærekraftsmålene representerer det første vellykkede tiltaket på å skape et universelt språk som appellerer til mennesker på tvers av nasjonaliteter, institusjoner, bedrifter og privatpersoner. Målene favner bredt og har en tidsfrist innen 2030 – i likhet med det vi har for vår egen bærekraftstrategi.

Ja, det skal handle om bærekraft. Vi tror at mer tre i bygg kan være en av nøklene til å løse klimautfordringene. Derfor må vi reise oss og gå foran. Og vi tror at det finnes kunder som ønsker å omgi seg med våre vakre løsninger i tre.
Ole Dalsgård Nielsen
Adm. direktør, Superwood

Vi forener samfunnsansvar med sunn fornuft.

Under konseptet "Supergood forener vi samfunnsansvar med klok ressursforvaltning. Vi donerer vårt overskuddstre til prosjekter som gjør en positiv forskjell for mennesker og ideelt sett er i samsvar med de bærekraftsmålene vi allerede engasjerer oss i.

Les mer om Supergood