Etableringsår
2021
Lokasjon
Sandnes
Materialer
SW12 AART
SW03 KLINK
SW01 AART
Arkitekt
Saaha arkitekter

Rådhuset gjennomgikk i 2021 en større ombygging, hvor intensjonen var todelt – dels å etablere en park til rekreasjonsformål, dels å bygge nye kontorlokaler. Lnett har blitt de heldige eierne av de nye kontorlokalene.

Selve bygningen er kledd med Superwoods SW12 AART; SW01 AART og SW03 Klink –og skal etter planen sertifiseres etter BREEAM-NOR Excellents standarder. Valget falt bl.a. på Superwood på bakgrunn av vurderinger av bærekraft og pris, sier Arne-Reidar Rasmussen, som er prosjektleder hos Backe Rogaland.

Arne-Reidar fremhever også Superwoods ytelse i en LCA-analyse som utgangspunkt for valget i forprosjekteringen. Ambisjonen har fra starten vært at prosjektet skulle ha en miljøvennlig, bærekraftig og teknologisk profil. Med grønne omgivelser, sentral beliggenhet og kort vei til offentlig kommunikasjon er beliggenheten velegnet for en vakker park og bygning med sentral beliggenhet i Sandnes.

Farge: Spesial industrigrønn farge etter arkitektens ønske

Det var veldig fint å jobbe med Superwood fra begynnelsen av prosjektet og frem til den avsluttende fasen.
Arne-Reidar Rasmussen
Prosjektleder, Backe Rogaland