Spændende kolonihavehus ved Brabrand Sø
En blanding af forskellige Superwood profiler giver kolonihavehuset et spændende facadeudtryk.

Materialer
SW01 AART.
Arkitekt
Kristian Olesen, kristian_olesen@yahoo.dk