SW14 AART.

SW14 AART er den nyeste profilen i serien hos Superwood.

Den arkitekttegnede og designbeskyttede profilen er et resultat av vårt tette samarbeid med AART Designers. Det vakre og brukbare designet sikrer flotte og unike fasadeløsninger med maksimal holdbarhet – og gode muligheter for å leke med uttrykk.

SW14 tar utgangspunkt i et 4”-bord. Modellen finnes i to profiler – henholdsvis med og uten profilspor og med klassisk fjær og not-sammenføyning. Det forholdsvis smale overflatearealet sikrer minimal kubing og sprekkdannelse. I tillegg fungerer profilbanens unike V-profilering som effektiv dryppnese. SW14 AART kan dermed brukes både vertikalt og horisontalt.
Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme fargenyanser, spesielt for våre transparente farger.

Se produktdetaljer

SW14 AART

Forener flott design, funksjonalitet og holdbarhet i ett bord.