SW02 TGU

Klassisk fert beklædning - til lodret beklædning

Profilen oppfyller kravet til kledning i klasse 2 uten begrensning av de underliggende hulrommene. Alle profiler kan bestilles umalt, samt males i farger etter ønske. Vi påpeker at hvis du vil ha en annen farge enn de vi har i vårt standar sortemang, kan dette tilbys på min. 125 m2.

Se produktdetaljer

SW02 TGU

Profilen oppfyller kravet til kledning i klasse 2 uten begrensning av de underliggende hulrommene.