Personvernerklæring.

Her kan du se hvordan vi behandler kontaktopplysningene dine.

Hvem er Superwood.

Ved å registrere deg godtar du disse vilkårene for vår behandling av personopplysningene dine. Vi innhenter informasjon fra deg når du bruker hjemmesiden vår, fyller ut et kontaktskjema eller utfører andre handlinger på hjemmesiden. Vi lagrer denne informasjonen i systemet vårt og bruker den om nødvendig til å komme tilbake til deg. Vi verken selger, handler eller overfører de personfølsomme dataene dine til tredjeparter eller lar andre brukere se dem.

Hvis du har spørsmål, ønsker å trekke tilbake samtykket ditt eller noe annet, er du alltid velkommen til å kontakte oss på superwood@superwood.dk, så skal vi ta hånd om forespørselen din så snart som mulig.

Personopplysninger og hva vi bruker dem til.

Når du for eksempel registrerer deg for konfiguratoren vår, oppgir du e-postadressen og navnet ditt. Vi bruker disse opplysningene til å kunne sende ut vareprøver eller annet relevant materiale som du måtte be om. Disse opplysningene bruker vi til å forbedre servicen vår slik at vi i enda høyere grad kan tilpasse og utvikle innholdet etter mottakerens interesser.

Det rettslige grunnlaget for at vi innhenter/lagrer/behandler personopplysningene er personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b og bokstav f.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

Vi beholder personopplysningene til du melder deg av informasjon fra Superwood. Ved avmelding slettes opplysningene hos oss og hos databehandleren vår.

Dine rettigheter.

  • Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg m.m.
  • Du har rett til å få slettet uriktige opplysninger som vi har om deg, jfr. personvernforordningens artikkel 16.
  • Du har rett til å få slettet opplysningene dine hos oss og hos databehandleren vår (hvis vi har utvekslet opplysningene med en slik), jfr. personvernforordningens artikkel 17. Du kan utøve denne retten ved å melde deg av nyhetsbrevet, så sørger vi for å varsle databehandleren vår (hvis vi har utvekslet opplysningene med en slik) om at opplysningene skal slettes hvis du melder deg av nyhetsbrevet.
  • Du har rett til å få begrenset vår behandling av opplysninger om deg, jfr. personvernforordningens artikkel 18.
  • I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine, jfr. personvernforordningens artikkel 21. Du kan også gjøre innsigelse mot behandlingen av opplysningene dine til direkte markedsføring.
  • Du har rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysninger. Se datatilsynet.dk.