SW19 Terrasseliste

Verdens Bedste Terrasse

Våre nye terrassebord er laget av Verdens Beste Bord, Superwood.
Produsert av kvalitetsgran fra bærekraftig nordisk skog, med en unik impregnering og flott finish på alle detaljer.
Vi har også utviklet et nytt unikt og patenterte festesystem, som er utformet slik at du ikke får skruer eller skruehull på overflaten av terrassen din.
Vi har gjort det enkelt og raskt å komme i gang ved å samle alt tilbehøret du trenger i en SuperBox – som gjør det enkelt å starte.

SuperBox for montering

Tilbehørspakke til 2,5 m2 inneholder:
- 100 klipps
- 100 rustfrie skruer (4,2 * 22 mm)
- 100 svarte skruer (4,2 * 28 mm)
- 1 avstandskloss
- 1 bits
- Monteringsanvisning

Tilbehørspakke til 15 m2:
- 600 klipps
- 600 rustfrie skruer (4,2 * 22 mm)
- 600 svarte skruer (4,2 * 28 mm)
- 2 avstandskloss
- 1 bits
- Monteringsanvisning

Mangedoblet holdbarhet

Mangedoblet holdbarhet
Det er dokumentert at Superwood med sin unike og patenterte impregneringsteknologi, gir grankledningen en mangedoblet levetid. En klar fordel både økonomisk og for miljøet.

En tradisjonell trykkimpregnering presser kun beskyttelsen inn i treets overflate, og gir derfor en begrenset beskyttelse. Slik er det ikke med Superwood. En helt unik og patentert teknologi gjør at trebeskyttelsen fikserer seg i alle trecellene. Treet bli gjennomimpregnert, og er beskyttet fra innerst til ytterst. Det betyr en lengre holdbarhet på treet, og en unik beskyttelse mot sopp og råte.

Miljøriktig impregnering

Superwood sin unike impregneringsteknologi er miljøriktig og skånsom. Den foregår uten tungmetaller og oppløsningsmidler, og det brukes kun 120 gram impregneringsvæske pr. kubikkmeter med tre. Hvert bord inneholder ca. 2 gram impregneringsvæske- som mangedobler bordets levetid på en miljøriktig måte.

Flis og kapp fra vår produksjon brukes i vårt biobrenselsanlegg som gir varme til vårt impregneringsanlegg. Elektrisiteten vi bruker kommer fra vindmøller. Vår impregneringsprosess er CO2-nøytral. Bærekraft er en fordel for alle som bryr seg om miljøet og som ønsker å ta bevisste valg på miljøriktige produkter.
For oss i Superwood er bærekraft summen av all den behandlingen treet får og holdbarheten ytterkledningen får i tiden fremover.

Vedlikeholdsvennlig

Superwood sin mangedoblede holdbarhet sikrer deg mer fritid og mindre arbeid. Det er ganske enkelt mindre vedlikehold og reparasjon på Superwood.
Gjennomimpregneringen sikrer betydelig lengre holdbarhet. Etter impregnering ru-høvles bordene og får en naturlig, flott trestruktur. Når treet impregneres, trenger kvaen ut. Ved profilering høvles harpiksen av, og gir et lyst og tørt gjennomimpregnert bord.
Det høvles også mikroriller på overflaten som gir en optimal vedheft for videre overflatebehandling.

Enkel montering

Det er en fordel når noe er enkelt og behagelig å jobbe med. Det er Superwood.
Superwood sin gjennomimpregnering endrer ikke treets naturlige egenskaper som farge eller fuktighet - kun holdbarheten. Treet er tørt og lyst - det er derfor lett å håndtere, bearbeide, montere og overflatebehandle. Kuttflater og spikerhull er fortsatt beskyttet, og det er en fornøyelse å arbeide med gjennomtenkte profiler. Superwood sin gjennomimpregnering foregår ikke i væskeform, så derfor er bordene tørre og lette ved levering. Harpiks og kvae som er trengt ut av overflaten under impregneringsprosessen er også høvlet vekk.

Arkitekttegnede profiler

Ytterkledning i Superwood fås i et bredt utvalg av standard- og arkitekttegnede profiler, spesialutviklet for Superwood. Moderne profiler gir muligheter til å lage en unik trefasade. Både profilene til liggende og stående kledning, er konstruert slik at de er enkle å arbeide med- og de kombinerer estetikk med høy holdbarhet.

Flott finish

Det er alltid er fordel å bruke materialer av god kvalitet. En flott finish på ytterkledning og den lange holdbarheten er også en fordel hvis huset skal selges en dag.

Superwood er laget av førsteklasses FSC-sertifisert gran fra utvalgte nordiske skoger.
Alle kledningsbord er sortert etter egen standard. Hvert bord skannes med 8 kameraer i produksjonen, og sikrer dermed høy kvalitet.

Med Superwood kan du velge både transparente og dekkende farger for å gi det rette estetiske uttrykket på din fasade. Siden Superwood er tørt og lyst kan det umiddelbart overflatebehandles.
Vi leverer valgfrie farger fra Jotun etter bestilling.
Med industriell overflatebehandling sikres det at beis eller maling blir påført under optimale forhold med god vedheft. Kledningen fremstår med en jevn og pen overflate.

Fra skog til hjem

Verdens Beste Bord

Vi ønsket å skape noe som ikke eksisterte før. En prosessteknologi og et anlegg som kunne gjennomimpregnere gran. Et holdbart og miljøriktig alternativ til tradisjonell vakum- og trykkimpregnering av tre. Helt uten tungme-taller og minimalt bruk av impregneringsmiddel. Vi er fortsatt de eneste i verden som mestrer denne teknolo-gien.

Lær mer om Verdens Beste Bord

SW19 Terrasseliste

- Avrundet overflate gjør at vann og smuss løper av lister.
- Overflatebehandlet med vann- og smussavvisende beis.
- Beis og stående årriinger beskytter mot løse trefibre.
- Stående årringer og klippssystemet beskytter mot sprekker.

Få tilbud.