Skap for fremtiden

Vi tenker og utvikler fremtiden

Superwood er utviklet med et ønske om å beskytte verdens beste byggemateriale, tre. Et miljøriktig produkt, som tilfredsstiller dagens behov og økte fokus på bruk av tre og bærekraftig utvikling i byggebransjen.

Tre binder CO2 når det vokser. I vårt høyteknologiske impregneringsanlegg gjenvinner vi CO2 fra andre prosesser til å forlenge treets levetid. Etter impregneringen, høvles og profileres «Verdens Beste Bord» i vår CO2 nøytrale produksjonslinje. Dersom kledningsbordet ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav, brukes det til andre formål eller deponeres som vanlig brennbart avfall. Vi både tenker på og utvikler fremtiden.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood
Det hele sirkuleres

Energi, vann og oppvarming

Det viktig å tenke hvor energien kommer fra
og hvordan den bli brukt

Store deler av vår produksjon foregår ved vårt nye og moderne anlegg i Danmark som forsynes av strøm fra vindmøller. Det er et CO2 nøytralt varmeforbruk i anlegget, og vi har vårt eget biobrenselanlegg. Anlegget fyres kun med treflis fra produksjonen og bruker ikke eksterne kilder. Vi renser og resirkulerer også vannet etter rengjøringen av vårt malingsanlegg.

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet.

Læs mere om vores EPD-Certificering
Redusere, gir videre eller gjenbrukes

Emballasje, kapp og avfall

Hele veien. Det er våres mål for en miljøriktig produksjon.

Vi er ikke helt der enda- men vi er på vei.

Kapprester og sagflis fra produksjonen brukes til oppvarming av våre produksjonsanlegg. På kledningsbordene som blir sortert ut i vår kvalitetskontroll, kappes skaden/feilen bort. Dette gjør at fortsatt mye av vårt tre fortsatt kan brukes til annet slik at de tjener en god hensikt på f.eks. festivaler, skolen, småbygg etc.

Vi jobber også for å redusere emballasjeforbruket. Vi har bl.a. bygget en løsning med 1000 liter tanker for vårt overflatebehandlingsanlegg, som erstatter de gamle 18 liter metallspann. 

Vi tar vare på og gjør vårt beste, men det kan gjøres enda bedre - og vi er på vei.

Vi har startet riktig og slutter aldri

Priser og certificeringer

Din, vår og neste genrerasjons verden må være bærekraftig.

Superwood ble skapt som et miljøriktig alternativ til tradisjonelt impregnert tre. Det var derfor med stolthet vi mottok EU’s miljøpris for miljøvennlig teknologi. Dette var et solid bevis på at vi var på rett vei.


Alt vi har bestemt, utviklet og implementert på vår reise, har hatt miljøet som utgangspunkt. Dette gjelder for alt vi gjør; skogsdriften, bearbeidingen, holdbarheten, impregneringen, transport, energiforbruk og avfall etc. Superwood er FSC®-sertifisert. Med dette vet dere at vi har gjort vårt ytterste for å levere miljøriktige og fremtidsrettede løsninger til markedet.

Ja, det skal handle om bærekraft. Vi tror at mer tre i byggekonstruksjoner kan være en av nøklene til å løse klimautfordringene. Derfor må vi stå opp og gå først, og vi tror at det er kunder som ønsker å benytte seg av våre moderne og miljøriktige løsninger i tre.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood