Vi er Superwood.

Verdens Beste Bord.

Om Superwood

Vi tror på bruk av tre

Tre er verdens beste og mest miljøriktige byggemateriale, dersom det behandles riktig måte.

Vi ønsket å skape noe som ikke eksisterte før. En prosessteknologi og et anlegg som kunne gjennomimpregnere gran. Et holdbart og miljøriktig alternativ til tradisjonell vakum- og trykkimpregnering av tre. Helt uten tungmetaller og minimalt bruk av impregneringsmiddel. Vi er fortsatt de eneste i verden som mestrer denne teknologien.

Verdens beste bord, er både vakkert, holdbart og miljøriktig på alle måter.

Å skape og utvikle noe nytt ligger i vårt DNA - det vil det alltid gjøre.
Basert på erfaringer og kunnskap, ser vi fremadrettet, eksperimenterer og flytter standarden for hvor holdbart, miljøriktig og vakkert vårt produkt kan være.

Vi tar vare på hverandre og miljøet, og gjør en ekstra innsats i alt fra valg av råvarer, utskjæring, impregnering, profilering, sortering, maling og pakking, til salg og service. Bare det beste og mest bærekraftige er godt nok.

Lær mer om treets reise fra skog til hjem

Våre verdier.

Ikon af træbrædder

Vi finner på

Vi har siden vår spennende start, begitt oss ut i det hittil umulige. Vi har nå lykkes med å lansere en helt ny måte å tenke på tre. Tre som både er vakkert, holdbart og ikke minst miljøriktig.

Ikon af diamant som symbol på finish, fordi vi skåner miljøet

Vi passer på

Vi tar vare på miljøet og jobber aktivt for å sikre at vår verdikjede er så bærekraftig som mulig - fra skog til ferdig produkt.
Vi passer hverandre. Vi ønsker et godt arbeidsmiljø fordi vi tror at ekte jobbtilfredshet også gir de beste resultatene.

Ikon der symboliserer bæredygtighed

Vi gjør vårt beste

Vi vil alltid gjøre vårt beste. En realistisk, helhetlig tankegang - fra produksjon, ansatte og produkt til salg og markedsføring. Vi er nøyaktige, gjennomfører og finner gode løsninger.

Miljø og bærekraft

Miljøriktige kvalitetsløsninger i tre.

Vi arbeider målrettet for å skape en fullstendig bærekraftig verdikjede og produksjon.

Vårt fundament er bærekraft.
Det er med det utgangspunkt at alt startet for tjue år siden.

Det har vært en lang reise med opp og nedturer.
Fra starten da vår patenterte impregneringsteknologi ble oppfunnet å utviklet, og til lanseringen av «Verdens beste bord» som et produkt. I dag leverer vi komplette løsninger for både privat og prosjektmarkedet i Norge, Sverige og Danmark.

Vi har analysert vår verdikjede i detaljer og er i ferd med å optimalisere alle ledd. Fordi vi passer på og gjør vårt beste.

Bærekraft
Bærekraftsmålene

Slik jobber vi konkret med bærekraftsmålene.

Vi jobber i helheter, konkrete, tidsbegrensede og målbare mål og tenker relevante bærekraftsmål inn i arbeidet vårt – med fokus på klima, spill, produksjon, skogbruk og selvfølgelig samfunnsansvar.

Mer om bærekraftsmålene
Designfilosofi

Helhetlige designløsninger

Tidløs design. Kompromissløs kvalitet. Miljøvennlig profil.

Holdbarhet og bærekraft er to sider av samme sak. Holdbarhet kommer ikke bare gjennom trebeskyttelsen, men våre løsninger må også være estetisk holdbare for nåværende og fremtidige eiere og generasjoner.

Vårt sortiment og profiler utvikles i et innovativt samarbeid med dyktige og erfarne arkitekter.
Siden Superwood startet har vi arbeidet tett med AART Designers om utvikling av produkter og løsninger, slik at de stemmer overens med våre verdier, markedet og kundenes krav og forventninger.

Se produkter

Trekvalitet

Superwood bruker gran fra utvalgte PEFC-sertifiserte sagbruk i Norge, Sverige og Finland.

Bordene er margfrie og uten ungdomsved siden dette kan gi økt risiko for skader under impregneringsprosessen. Konsekvensen av å velge en margfri kledning medfører større kvister og sortkvist på bordene. Til gjengjeld vil det sjelden forekomme gankvist. For å redusere forekomst av sortkvist og store kvister, kjøper Superwood en ekstra god sortering fra sagbrukene.

Superwood sin tørrimpregnering kan tydeliggjøre og fremskyve naturlig sprekkdannelser i bordene. Høvlingen foregår etter impregneringsprosessen, noe som gir retningsstabile bord da mye av treets spenninger er tatt bort.
Intern kvalitetskontroll i produksjonen sørger for riktig kvalitet på ferdige produkter.

Denne beskrivelsen for valg av råvare, vår sortering og vår behandlingsprosess, er utarbeidet som en forventningsavklaring til våre leverandører, forhandlere og forbrukere.
Tre er et levende materiale som gir naturlige forskjeller på produktet.

Kvalitetstre for fasade og terrasseløsninger

Bare fantasien begrenser hvilke løsninger du kan skape med verdens beste byggematerialer. Vi tilbyr flotte, enkle og helhetlige løsninger.