Tegninger og anbudsdokumenter

Profiler og konfigurasjoner.

Her finner du nedlastinger av tegninger, for eksempel PDF, DWG og RFA filer for bruk i skissering / projisering. I tillegg finner du anbudsbeskrivelser av individuelle profiler. Vi påpeker at materialet er ment som et hjelpeværktøy. Superwood kan ikke holdes ansvarlig for for mye / lite bestilt tre.